De CO2-voetafdruk 

Het doel om een CO2-neutrale organisatie te worden, is een opgave die vaak nog niet wordt overzien. Firm of the Future biedt u ondersteuning bij het opstellen van de CO2-voetafdruk van uw organisatie.

Op weg naar een CO2-neutrale organisatie

De weg naar een CO2-neutrale organisatie begint bij het inventariseren van alle vormen van broeikasgassen die door de activiteiten van de organisatie worden uitgestoten. Deze inventarisatie is de basis voor het opstellen van de CO2-voetafdruk van de organisatie. Op overzichtelijke wijze presenteren wij de resultaten op een drietal scopes die volgens de CO2-Prestatieladder van SKAO worden gehanteerd. 

Het analyseren van de CO2-voetafdruk geeft aanknopingspunten voor waar de organisatie de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen. Op deze manier helpen wij uw organisatie CO2-neutraal te maken! 

De CO2-prestatieladder methodiek 

Bij het opstellen van uw CO2-voetafdruk hanteert Firm of the Future de CO2-Prestatieladder als instrument. Daardoor bent u altijd voorbereid als u uw organisatie hierop wilt certificeren. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij de daadwerkelijke certificering.  

Wilt u meer informatie over de CO2-voetafdruk? Neem gerust contact met ons op.

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Contact

info@firmofthefuture.nl

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50