Klimaatplan 

Het klimaatplan, of duurzaamheidsprogramma, geeft inzicht in de huidige stand van zaken betreffende de klimaatbestendigheid van uw organisatie.

Inzicht in de opgave

Het klimaatplan beschrijft het ambitieniveau van uw organisatie voor de komende jaren en geeft op gedetailleerde wijze weer welke acties u kunt nemen om deze ambities te verwezenlijken. Ieder klimaatplan is maatwerk, omdat we samen met uw organisatie aan de slag gaan om het plan op te stellen. Zo is het plan altijd gepersonaliseerd. 

Om draagvlak te creëren onder uw medewerkers, wordt voorafgaand en tijdens het opstellen van het klimaatplan de organisatie meegenomen. Zo zorgen we voor goede afstemmingen met de diverse betrokken afdelingen. Het klimaatplan is zodoende van de organisatie en de diverse betrokkenen voelen zich gecommitteerd aan de ambities en acties uit dit plan. 

Klimaatplan

een actieplan 

Het klimaatplan helpt u om de komende jaren gericht de juiste acties te kunnen nemen om ambitieniveaus te realiseren. Daarnaast is het een goed middel om intern en extern over uw duurzaamheidsambities te communiceren.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het klimaatplan.


Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50