Koers houden door middel van het waardekompas 

Wie is uw organisatie en waar staat zij voor? Hoe ziet uw organisatie eruit met het oog op de toekomst? Wat zijn de belangrijkste doelen van uw organisatie? Welke normen en waarden zijn belangrijk? Het kompas is een leidraad voor vele trajecten en zorgt dat de organisatie koers houdt in onzekere, snel veranderende tijden.


Functie = structuur + gedrag 

De natuur stuurt op het streven naar balans. Indien een verandering nodig is, zal de natuur een evenwicht zoeken tussen functie, structuur en gedrag. Veel van de benodigde functionele wijzigingen zijn door de combinatie van structuur- en gedragsverandering te realiseren. In onze aanpak houden we daarom altijd rekening met beide componenten. 

De natuur werkt volgens een vast en continu herhalend patroon van veranderen. Dit patroon hebben wij in het  5-O model vastgelegd en gebruiken we om veranderprocessen te doorlopen. De vorm en inhoud van het eindproduct ligt daardoor bij voorbaat niet vast, maar wordt op maat gemaakt en afgestemd binnen uw organisatie.


De innovatiecyclus zal in de toekomst steeds sneller moeten verlopen om te voldoen aan de vereiste van veerkrachtige organisaties. Firm of the Future maakt hiervoor gebruik van de  designspiraal. Dit probleemgericht model faciliteert innovaties op het namaken van de beschikbare oplossingen vanuit de natuur.


Transformaties vragen om een gedragsverandering. Het opstellen, implementeren en naleven van verandering gaat vaak niet zonder slag of stoot. Wij maken gebruik van het  dierenmodel als techniek om het gedrag van mensen inzichtelijk te maken. Via ons activiteiten overzicht inspireren we u graag verder!

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Contact

info@firmofthefuture.nl

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50