Practice what you Preach

Wij zijn niet alleen klimaatadviseurs, wij geven zelf ook het goede voorbeeld. Als organisatie zijn we in 2019 volledig klimaatneutraal. Onze voetafdruk hebben we opgesteld op basis van de CO2-Prestatieladder methodiek. Verder monitoren wij de 17 SDG’s, opgesteld door de Verenigde Naties, in het door onszelf ontwikkelde SDG-Dashboard. Tevens is ons kantoor in Oosterbeek volledig circulair en biophilia ingericht. Wij zijn een uniek en divers team dat veel samenwerkt met andere organisaties om kennis te vergaren en ervaringen te delen. Wij maken graag kennis met u

Firm of the Future
is gespecialiseerd
in het toekomstbestendig maken van organisaties

Duurzaamheid, innovatie en mensgericht werken zijn onze speerpunten. Wij werken op basis van biomimicry technieken en sturen op gedrag. 

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50